Werkwijze

Welkom. Leuk dat je onze site bezoekt. We hopen dat het een interessante kennismaking wordt met Columbus. Neem gerust contact op als je nader wilt kennismaken.

Inleiding
Soms raak je de weg kwijt en kom je in een negatieve spiraal. Dan gaat het mis op school, thuis of ga je zelfs middelen gebruiken of in de criminaliteit. Dan leid jij niet je leven, maar leidt het leven jou. Soms heb je gewoon niet de kans gehad om jezelf helemaal te ontwikkelen omdat er altijd onrust in je leven was. Dan heb je begelei ding nodig die in je vetrouwen geeft in jezelf en je helpt om te ontdekken hoe het wel lukt om doelen te bereiken en je weer goed te voelen. Ook voor ouders is het moeilijk als het  met hun kind misloopt. Je voelt je vaak machteloos en probeert alles te doen om te helpen. Ook ouders krijgen begeleiding bij Columbus.

Deze opbouwende begeleiding bieden wij aan jongeren van 12-27 jaar. Bij ons hoef je niets hoog te houden. Je leert jezelf kennen en ontdekt waarom je bepaalde keuzes maakt. Je kan dan gaan kiezen voor verandering. Best hard werken en soms confronterend, maar altijd doelgericht. Wij betrekken indien mogelijk de hele sociale omgeving positief bij de begeleiding. Van stilstand komt er weer beweging; vanuit onmogelijkheden, kansen en na falen komt er succes. Zo ontdek je samen met je begeleider(s), de buddy’s en je mededeelnemers wat je allemaal wél wilt en kunt. Deze eigen regie leidt veelal tot het (alsnog) afronden van een opleiding, met een positieve instelling aan het werk gaan of zelfs tot onze hulp bij het opzetten van een eigen onderneming. Soms moet een jongere accepteren dat een stap naar het reguliere circuit (nog) niet mogelijk is. Ook deze jongeren krijgen bij ons de begeleiding om op een zinvolle wijze invulling te geven aan hun leven. Altijd in goed teamwork van begeleiders, ouders en de jongere zelf. Ervaringsdeskundigheid staat centraal bij de professionele buddy’s (hbo/mbo) die de jongeren begeleiden en in de ouderbegeleiding.

Wij geven nooit op, want ons motto is: ‘het is pas mislukt als je opgeeft’.

Organisatie
Columbus is een stichting, een onderneming zonder winstoogmerk. Op deze site kun je kennis maken met de medewerkers van Columbus. Columbus heeft een eigen locatie in Maastricht. We komen echter vooral bij je thuis of zoeken een plek die bereikbaar is voor jou als klant.

Wat kan je van ons verwachten?

  • Één op één begeleiding en gesprekken
  • Deelname aan Kick change week en/of weekenden
  • Begeleiding via sociale media.
  • Buddy- contact en deelname aan het buddy-netwerk
  • Activiteiten (kick change, sport, spel, informeel, creatief, kunstzinnig en leerzaam).
  • Een veilige omgeving, met respect voor elkaar, betrokkenheid en met ruimte voor humor en plezier. 

 

 

De certificering van Columbus ontdek jezelf door:

                           Logo ISO