Het Team

 

partners-4

Simone Seelen

Mijn naam is Simone Seelen en ik ben initiatiefnemer van Columbus, heb de algemene leiding en ben hoofdcoach. Ik ben gedragswetenschapper (Universiteit Maastricht), preventiewerker, projectontwikkelaar en coach/begeleider.

Ik wil graag dat ieder kind en iedere jongere in veiligheid en liefde op mag groeien en vandaar uit zijn kracht ontdekt en levenskoers bepaald. Niet bij iedereen lukt dat constructief. Daarom is Columbus opgericht. Geen zorgproducten, maar mensenwerk. Geen problemen, maar mogelijkheden.  De baas worden over je eigen leven, samen met mij als je coach en begeleider in goed teamwerk, samen met het hele Columbus netwerk. (Grote) Doelen durven stellen en pas stoppen als ze gehaald zijn. Het is vaak bijna topsport. Mijn droombaan.

I believe the children are our future, Show them all the beauty they possess inside


 

 

_DSC0609

 

Lotte Keltjens

Mijn naam is Lotte Keltjens, en ik ben werkzaam als persoonlijk senior buddy, trajectbegeleider, beeldend therapeut en coördinator van de dagbesteding bij het prachtige bedrijf Columbus. Daarnaast leid ik ook nieuwe collega’s op om te groeien in de bedrijfs/familie cultuur die wij bij Columbus hebben. Ik werk nu sinds 2014 bij Columbus en ik zou niks liever meer willen.

In de tijd dat ik nog een puber was liep ik zelf tegen veel zaken aan en viel ik zelf onder het ‘plakkertje’ wat er nu ook aan onze jongeren wordt gegeven die bij ons in begeleiding zijn. Voor mij nu een van de hoofdredenen waarom ik dit werk ben gaan doen. Door mijn eigen ervaringsdeskundigheid in te zetten kan ik verbinding maken met de jongeren die verbinding maken juist moeilijk vinden omdat het gevoel van een onveilige basis ontbreekt.

Zelf heb ik de opleiding beeldende vaktherapie op Hogeschool Utrecht gevolgd. Ook heb ik een EVC traject gevolgd voor  SKJ jeugd en gezinsprofessional, en een cursus afgerond om de methodiek de kick-change te mogen geven. Vanuit Columbus heb ik de interne buddy training gevolgd en zelf ook de kick change methode ondervonden. Beeldende vaktherapie is voor mijzelf de manier geweest waarop ik weer contact kon maken met mezelf. Daarom wil ik dit ook graag doorgeven aan jongeren.

Het belangrijkste wat ik heb geleerd in mijn jaren bij Columbus is dat elk proces anders is. Er is geen juist tempo. Het gaat om aanvoelen een meebewegen. Vertrouwen is iets wat we kunnen bieden maar niet kunnen afdwingen. Dit heeft soms tijd nodig. Deze tijd, ruimte, vertrouwen maar ook creativiteit en doorzettingsvermogen is iets wat wij de jongeren geven.

 


_DSC0579

 

Mitchel Hardy

Mijn naam is Mitchel Hardy en ik werk bij Columbus als trajectbegeleider en buddy. Via een kennis ben ik in contact gekomen met Columbus. Al snel werd mij duidelijk dat er binnen Columbus niet gekeken wordt naar onmogelijkheden maar naar mogelijkheden, krachten en (door)ontwikkeling. Er wordt niet gekeken naar wat je niet kunt, maar juist naar wat je wél kunt.

In 2015 ben ik afgestudeerd aan de Social Work opleiding. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om het positieve te vinden in de kleine dingen, mensen te ondersteunen om weer eigenaar van hun leven te worden en écht te luisteren. Het werken vanuit krachten en presentie staat hierin centraal.

Omdat het werken met jongeren mij erg aanspreekt heb ik mijn studierichting gespecificeerd in jeugdzorgwerker. Ik vind het fijn om op een betrokken manier met jongeren samen te werken.

Samen ontdekken, aanpakken en werken aan doelen die jij belangrijk vind!

~Wacht niet op bijzondere momenten maar maak gewone momenten bijzonder!~


 

_DSC0619

Annemarie Cox

Mijn naam is Annemarie Cox. Ik ben sinds september 2016 werkzaam voor Columbus als kwaliteitsfunctionaris.

Lang geleden (in 1997), na mijn studie, ben ik mijn loopbaan gestart in de jeugdhulpverlening. Ik heb gedurende de afgelopen jaren diverse functies vervuld in de (jeugd)hulpverlening, van groepsbegeleider tot leidinggevende en van jeugdreclasseerder tot beleidsmedewerker.

Kenmerkend aan mijn stijl van werken zijn mijn betrouwbaarheid, betrokkenheid en besluitvaardigheid.

Mijn stijl van werken kenmerkt zich onder andere door te zoeken naar verbinding. Verbinding tussen beleid en uitvoering, zorgaanbieders en gemeenten, hulpverleners en cliënten…

Ik ben erg blij dat ik Columbus gevonden heb, want de visie en de werkwijze sluiten heel goed aan bij de wijze waarop ik graag werk,

– Klantgericht mogen denken en handelen;

– Buiten de gebaande paden kunnen denken;

– Vaste patronen en manieren durven doorbreken opdat doelen bereikt kunnen worden.

In de verschillende rollen en functies waarin ik werkzaam was, waren deze uitgangspunten voor mij altijd belangrijk.


_DSC0605

Bob de Meij

Hallo,
mijn naam is Bob de Meij, als zelfstandig gezinstherapeut samenwerkend met Columbus. Ik ben van 1963 en werkzaam in de Jeugdzorg sinds 1994. Daarvoor heb ik Biologie gestudeerd in Amsterdam, en afgestudeerd in ecologie (biologische systemen). Per toeval kwam ik terecht in de Ervaringsleerproject met delinquente jongeren en ben daar blijven ‘hangen’. Heb vervolgens een opleiding als maatschappelijk werker gedaan, gewerkt als jeugdhulpverlener en jeugdreclasseerder en daarna gespecialiseerd in gezinssystemen middels opleidingen in MST, MDFT en MBT.
Bij de transitie van Jeugd naar de gemeente (1-1-2015) ben ik een eenmanszaak begonnen en samenwerking gezocht met instellingen die bij mijn visie passen. Ik kwam snel uit bij Columbus. Hun visie van ‘niet-loslaten zolang het nodig is’ is ook mijn visie. Volwassen worden in deze tijd vraagt een heleboel, en als je wat minder ‘geluk’ hebt meegekregen, kan het snel lastig worden. Onze maatschappij zit vol systemen waar het goed toeven is als je erin past. Het wordt moeizaam als het wrikt en bijzonder onprettig als het niet meer past. We proberen jongeren te helpen hun eigen weg te laten vinden en te gaan. Uiteindelijk vind je een eigen plekje waar het goed toeven is. Hoe lang dat duurt en welke weg je hiervoor moet gaan weet niemand van tevoren. Zonder hulp kan dat eenzaam zijn, met Columbus samen kan het een weg met liefde en steun zijn geweest. Een klassieker is: “het is niet het bereiken van het einddoel maar de weg ernaar toe waar de voldoening in zit” ook wel, “de zoektocht levert groei op, niet het resultaat”.
Ik vind het daarom belangrijk om de reis van de jongere te volgen, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden, familiebanden, vrienden en ambities.


_DSC0566

Tim Odekerken

Mijn naam is Tim Odekerken, en ik ben werkzaam bij Columbus sinds 2016. Mijn functie binnen Columbus is Senior buddy. Ik organiseer daarnaast 4 keer per jaar een wandelvierdaagse, werk op de dagbesteding (tuinproject) en ben ik sinds kort bezig met het product waarin ik specifiek jongeren met diabetes op maat begeleid.

Volgend jaar start ik daarnaast een opleiding voor natuurcoach, die ik vervolgens wil doortrekken in de begeleiding van de jongeren.

Columbus is op mijn pad gekomen en heb vanuit hier de interne buddy opleiding gevolgd. Zelf heb ik namelijk een achtergrond als hovenier zijnde. Hierna heb ik ook nog een opleiding als herborist (kruidengeneeskunde) gevolgd. De natuur heeft voor mij dus altijd al een grote rol gespeeld. En speelt voor mij ook een belangrijke rol in de begeleiding van de jongeren. Ik hoop namelijk dat ik de jongeren kan leren om zich meer te verbinden met de natuur. De natuur is namelijk een stuk therapie op zichzelf.

Om de kern van een probleem te kunnen inzien is het belangrijk om stil te staan en contact te maken met je innerlijke belevingswereld. Stil staan is iets wat mede door de drukke maatschappij en de onrust die veel jongeren ervaren erg moeilijk is.

Doordat ik zelf een bepaalde rust in mij draag merk ik dat de jongeren zelf ook makkelijker bij hun rust uitkomen, dit omdat ik een veilig voorbeeld kan zijn voor hun.  Voor mij is de natuur ook altijd een veilig voorbeeld is geweest, en is het dat nog steeds.

Daarnaast ben ik als ervaringsdeskundige binnen gekomen bij Columbus. Ik heb namelijk sinds mijn 5e diabetes type in. In mijn puberteit ervaarde ik een beperking in mijn vrijheid hierdoor. Ik voelde me beperkt. Ik denk dat mede hierdoor ik juist vrijheid ging zoeken in andere dingen, en daarmee soms ook grenzen op zocht. Ik begrijp jongeren die af en toe rebels willen zijn. Het is uiteindelijk om te gaan met je gevoelens. Alleen is het niet de manier die je vooruit helpt. Dit probeer ik de jongeren te leren.

Zelf heb ik ook een periode in mijn leven gehad waarin ik met mijn diabetes heb geworsteld. Ik voelde me hier vaak ook alleen in. Een buddy die naast je staat, en je echt kan begrijpen is iets wat ik de jongeren met diabetes nu probeer te bieden en toen der tijd erg graag had gehad.

 

Stilte is het begin van de reis naar binnen en de sleutel tot jezelf


_DSC0640

Devin Laenen

Mijn naam is Devin Laenen. Ik ben in 2016 afgestudeerd aan de HBO Bachelor opleiding Pedagogiek te Sittard met het uitstroomprofiel jeugdzorg. Tijdens mijn opleiding  heb ik geleerd om juist uit te gaan van de krachten en kwaliteiten van de jongeren en jongeren te blijven motiveren en stimuleren. Oplossingsgericht denken in plaats van probleemgericht denken!

Sinds juni 2016 ben ik werkzaam voor Columbus als ambulant-/ trajectbegeleider. Ik vind het leuk om deel uit te maken van Columbus. Je krijgt er de ruimte om jezelf te ontwikkelen, ontdekken en groeien op je eigen tempo. Het belang van de jongeren staat voorop en er wordt echt geluisterd naar de jongeren zelf. Iedereen heeft een andere aanpak nodig en er wordt rekening gehouden met de capaciteiten, persoonlijkheden en doelstellingen van ieder individu. Waarbij er empowermentgericht en oplossingsgericht gewerkt wordt.

Kortom, ik ben erg blij dat ik voor Columbus mag en kan werken.


 

_DSC0613

Sabrina van den Ende

Mijn naam is Sabrina van den Ende, ik ben hoofd administratie en sinds 2019 tevens bestuurslid bij Columbus.

Ik heb kennis gemaakt met Columbus (in 2015) vanwege mijn zoon. Mijn hele gezin (ook de andere 3 kids) leden onder zijn middelengebruik. Hij werd overal opgegeven, en gaf het zelf ook op. Hij kon nergens meer terecht, tot Columbus kwam. Hij had een lange weg te gaan om zichzelf terug te vinden, maar dit is inmiddels gelukt, het gaat heel goed met hem.

Na jaren als administratief/financieel medewerkster gewerkt te hebben bij verschillende zorg-gerelateerde bedrijven, zocht ik (in 2017) een nieuwe uitdaging, terwijl Columbus op datzelfde moment iemand op de administratie hard nodig had. Het bleek een “Match made in Heaven”.

De opleidingen die ik met succes heb gevolgd zijn: Secretaresse, Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener en Zelfstandig ondernemer MKB. Daarnaast heb ik via Columbus de bijscholing tot ERV (eenzijdig relaties verbeteren) coach mogen volgen, wat ik zeer interessant vindt, omdat je niet altijd twee mensen nodig hebt om een relatie weer goed te krijgen, dus als het tweezijdig niet (meer) kan, kun je de relatie toch verbeteren, wat rust geeft.

Ik vind het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, dat zij niet worden beoordeeld op wat er allemaal fout is gegaan, maar naar de toekomst kunnen kijken met opgeheven hoofd. Dat is zo belangrijk voor de jongeren waar wij mee werken, en dat krijgen ze bij Columbus. Ik sta positief in het leven en geniet in mijn rustmomenten van schilderen, muziek, de kids en onze hondjes Oreo en Funs.

Ik vind het echt super dat ik bij een stichting mag werken, waar de gezondheid van de jongeren voorop staat en waar ze zeker niet opgeven, zelfs al doet de hele omgeving van de jongere dat wel!

 

Mijn favoriete quote is:

“We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open.”

Bron: Harry Edwards, Afro-Amerikaans socioloog


_DSC0588

Joshua Hol

Mijn naam is Joshua. Tijdens mijn opleiding HRM heb ik sterk de nadruk gelegd op coaching en gezondheid. In mijn jeugd heb ik veel meegemaakt. De weg naar herstel was vaak een zoektocht. In dit proces naar herstel heb ik veel vaardigheden geleerd. Deze vaardigheden wil ik jongeren in de begeleiding meegeven waardoor hun zoektocht misschien makkelijker of rustiger kan verlopen.

Ik ben een groot voorstander van laagdrempelig contact. In het contact wanneer jongeren praten over moeilijke dingen die er spelen probeer ik hun naar hun eigen aandeel te laten kijken. Want hierin ligt een sleutel, want hierin kunnen ze namelijk iets veranderen.

In mijn vrije tijd hou ik ervan om nieuwe dingen te leren, te sporten, de natuur in te gaan en te mediteren.


_DSC0978

Gwen Houten

Mijn naam is Gwen Houten en ik ben werkzaam als buddy en trajectbegeleider bij Columbus. Tijdens mijn opleiding Pedagogiek heb ik kennis gemaakt met Columbus door hier mijn afstudeerstage te volgen. Ik merkte meteen dat ik op mijn plek zat. Ik ervaar Columbus als een plek waar iedereen voor elkaar klaarstaat en niets te veel is. De jongeren staan voorop.

Ik ben iemand die altijd uit gaat van hetgeen de jongeren wel kan en waar zijn kracht en motivatie ligt. Ik geef niet snel op en probeer creatief om te gaan met weerstanden. Daarbij maak ik gebruik van een behoorlijke portie humor. Daarnaast hou ik ervan om lekker te sporten en zie dit als een uitlaatklep.

Wat ik belangrijk vind is dat er wordt gekeken naar de toekomst, wat wil je bereiken en hoe kan ik jou hierbij ondersteunen zodat jij je doel(en) bereikt.

 

The past is your lesson. The present is your gift. The future is your motivation.


 

Nina van Diesen

Ik ben Nina en ik werk als trajectbegeleider en buddy bij Columbus. Ik heb kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd in Utrecht en was op zoek naar een werkplek waar verder gekeken wordt dan naar bepaalde stempels, regels en protocollen. Dit heb ik bij Columbus gevonden.

Voor mij is Columbus een plek waar het belang van de jongeren voorop staat, waar gewerkt wordt aan doelen die jongeren zelf belangrijk vinden, waar gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en waar niet gek opgekeken wordt als je het een beetje anders doet dan ‘normaal’.

Ik ben heel positief ingesteld en geloof dat alles wat je meemaakt, de goede en minder goede momenten, je kunnen helpen de persoon te worden die je graag wil zijn. Ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen met zichzelf en met hun omgeving en zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat ik jongeren door middel van vertrouwen, warmte, humor en positieve aandacht en bekrachtiging kan ondersteunen op momenten dat dit even niet lijkt te lukken.

 ‘Keep your eyes fixed on the sun; even on a cloudy day’


_DSC0558

Wouter Caron

Mijn naam is Wouter Caron en ik ben werkzaam in de functie van buddy. Via een vriend ben ik terecht gekomen bij Columbus. De aanpak binnen deze organisatie spreekt mij enorm aan, omdat er wordt gekeken naar de sterke kanten van ieder individu. Vanuit deze mogelijkheden worden de trajecten verder vormgegeven. Er ligt dus geen focus op de negatieve aspecten.

Na de middelbare school ben ik gestart aan de studie SPW, maar het kostte me veel moeite om de studie voort te zetten. Uiteindelijk heb ik toch mijn draai gevonden en ben ik de opleiding Sport, Recreatie en Toerisme gaan volgen. Deze opleiding heb ik met succes afgerond.

De zorgsector heeft mij altijd weten te triggeren. De interactie binnen deze functie met jongeren vind ik erg leuk. Het geeft mij persoonlijk veel voldoening wanneer ik zie dat de jongeren progressie boeken. Zelf ben ik vroeger ook geen lieverdje geweest waardoor ik me goed kan verplaatsen in de gedachtegang van onze doelgroep. Ik krijg er energie van dat ik op individueel niveau mijn eigen steentje kan bijdragen aan het succes van jongeren.

Waar ik veel waarde aan hecht, is dat iedere jongere zijn of haar eigen weg kan bewandelen. Hierbij uiteraard strevende naar het einddoel. Ik zit op een plek waar ik gelukkig ben en waar ik kan groeien als persoon.

Zelf heb ik de ambitie om ook verder te groeien in deze sector. Dat wil zeggen dat ik graag mijn kennis binnen de jeugdzorg wil verbreden. Ik leer nog elke dag van nieuwe situaties. Je werkt immers met mensen en dat maakt iedere dag opnieuw leerzaam.

“Nothing is impossible”

 

Groetjes Wouter Caron


 

_DSC0994

Linton Berkers

Ik ben Linton Berkers en heb de opleiding Social Work gestudeerd op Zuyd Hogeschool met de specificatie GGZ-agoog waardoor ik veel kennis heb opgedaan op het gebied van psychische problematieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verslaving zoals gamen of het ervaren van een depressie die het dagelijks functioneren belemmeren. Met de kennis die ik heb en de ervaringen uit mijn verleden zet ik mij dan ook volledig in als Buddy binnen Columbus. Met een positieve, vooruitstrevende maar vooral rustige houding probeer ik om het vertrouwen en de structuur terug te brengen dat nodig is voor een sociaal en menswaardig leven. Als het alleen even niet lukt dan ben ik hier om je te helpen, ongeacht je situatie.

 

Ook heb ik de opleiding Auto-Technisch Specialist afgerond. Elke week begeleid ik jongeren binnen het ‘Scooterproject’ en wordt er gedurende het sleutelen gewerkt aan persoonlijke doelen. Het sleutelen kan niet alleen rust brengen maar ook succeservaringen en sociale contacten waarin jongeren elkaar kunnen vinden. Aansluiting en begrip voelen bij de ander vind ik dan ook een kernwaarde voor een goede samenwerking en positieve resultaten. Er écht zijn voor de ander, daar begint het mee.


 

_DSC0971

Sanne van Wunnik

Mijn naam is Sanne van Wunnik en ik ben werkzaam bij Columbus als buddy, trajectbegeleider en ondersteun collega’s in scholingsprogramma’s. Ik ben onlangs afgestudeerd als pedagoog op Hogeschool Fontys in Sittard. Ik ben bij Columbus terecht gekomen via mijn afstudeer stage, en vervolgens ben ik blijven plakken. Het werken bij Columbus vind ik ontzettend leuk. Ik merk dat de diversiteit in jongeren me trekt, en ook dat ik elke dag nieuwe dingen leer van de jongeren waarmee ik werk.

Zelf ben ik dit werk gaan doen omdat ik altijd al belangrijk heb gevonden dat er voor iedereeengelijke kansen zijn. Binnen de hulpverlening merk ik ook dat er veel vooroordelen zijn. Ik probeer door middel van het bieden van begeleiding jongeren een betere basis te geven waardoor zij ook meer kansen krijgen op een constructieve en gelukkige toekomst.


 

_DSC0603

Rick Esser

Mijn naam is Rick Esser en ik ben werkzaam als buddy bij Columbus. Ik hou ervan om jongeren te zien groeien en ontplooien, en help op mijn manier graag bij hun ontwikkeling.

Ik vind menselijk gedrag en hoe bepaalde keuzes tot stand komen heel interessant. Over die interesse heb ik veel kunnen leren tijdens mijn opleidingen: een bachelor Psychologie en een master Human Decision Science aan de Unversiteit van Maastricht.

Vervolgens ben ik via (buddy en trajectbegeleider) Nina terecht gekomen bij Columbus. Ik sta helemaal achter de open en laagdrempelige sfeer en ‘niks is te gek’-mentaliteit van Columbus. De jongeren staan voorop, de buddies en begeleiders staan aan hun zij en samen gaan we op zoek naar geluk.

Wat ik zelf belangrijk vind, is dat iemand zich begrepen en vertrouwd voelt bij me, en van daaruit probeer ik samen te werken aan de doelen die je hebt of problemen die je ervaart. Daarbij betrek ik graag mijn passies voor sport (ik voetbal en tennis), spel en onderwijs.


_DSC0599

Niek Lacroix

Mijn naam is Niek Lacroix en werk als buddy bij Columbus. Ik ondersteun jongeren in het maken van verstandige keuzes. Ook met praktische zaken help ik jongeren, denk aan school of werk.

Ik volg momenteel de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4. Tevens heb ik zelf intensieve trajecten gevolgd om mijn vroegere problematiek onder controle te krijgen. Vanuit mijn eigen ervaring hoop ik jongeren te kunnen motiveren, inspireren en echt te begrijpen.

Wat ik belangrijk vind in het leven is eerlijkheid en respect. Ik merk dat jongeren hier behoefte aan hebben en ik vind dit ook erg prettig. Ik vind het belangrijk dat iedereen een persoon in zijn leven heeft waarbij hij/zij alles tegen mag vertellen zonder dat er een oordeel getrokken wordt.

Mijn ambities zijn om mijn HBO diploma te behalen en als trajectbegeleider te werken bij Columbus!


_DSC0964

Beau Aerts

Mijn naam is Beau Aerts en ik loop stage bij Columbus als buddy. Via mijn Hbo-opleiding pedagogiek aan Fontys Hogeschool in Sittard ben ik terechtgekomen bij Columbus. Wat ik tijdens mijn opleiding leer en heb geleerd, is kijken naar de kansen en mogelijkheden van jongeren, ze ondersteunen bij nieuwe dingen leren, en helpen groeien in nieuwe vaardigheden. Het vieren van (kleine) successen en écht luisteren naar wat een jongere wil en hier samen voor gaan vind ik belangrijk. Dit zie ik ook terug bij Columbus. Als medewerker sta je klaar voor de jongere en zet je samen de schouders eronder. Vanuit oprechte interesse, betrokkenheid, motivatie en vertrouwen wordt er gekeken naar wat een jongere nodig heeft. Niets is te veel. Deze manier van werken spreekt mij enorm aan. Als buddy werk je doelgericht aan de doelen van een jongere, door in te steken op wat hij/zij echt wil. Op zoek gaan naar wat wél werkt voor een jongere en vanuit hier succeservaringen opdoen vind ik een enorm leuke uitdaging waar ik me graag nog heel lang voor wil inzetten. Daarbij vind ik het belangrijk dat een jongere zichzelf kan zijn bij mij. Als we samenwerken, dan komen we er wel!


_DSC0616

Thomas de Vogel

Thomas de Vogel
Mijn naam is Thomas de Vogel en 27 jaar jong. In 2019 ben ik afgestudeerd aan de faculteit HBO Bachelor opleiding Social Work met uitstroomprofiel Jeugdzorg. Deze opleiding ben ik ooit begonnen met als doel straathoekwerker te worden. Dat heeft mij altijd enorm aangetrokken en dit is niet veranderd gedurende mijn opleiding. Vanwege deze interesse ben ik bij Columbus uitgekomen. Columbus heeft namelijk eenzelfde visie als dat ik nastreef, waarbij wij jeugd niet opgeven wanneer een situatie soms moeilijk zo niet onmogelijk lijkt. Persoonlijk kijk ik graag naar mogelijkheden en beschouw moeilijke periodes als leermomenten waar je sterker uitkomt.

Op dit moment werk ik bij Columbus als ambulant-/ trajectbegeleider en werk hier met veel plezier. Er is alle ruimte voor een jongere om zich zelf te ontdekken en te ontwikkelen op een tempo waarbij zij zichzelf prettig voelen. We leven in een land dat stevig vast houdt aan systemen, dat betekent dat er vaak gezegd wordt je kunt meedoen of je wordt uitgesloten. Columbus denkt verder als deze twee uiterste en helpt jongere een eigen weg te vinden. Ik opereer in een hecht team met een grote verscheidenheid/diversiteit aan persoonlijke achtergronden. Dit maakt dat we elkaar goed aanvullen en hulpvragen vaak goed kunnen beantwoorden.

Ik ben erg blij onderdeel uit te mogen maken van dit team en het mogen verwezenlijken van een dergelijke boodschap. Daarnaast hoop ik het idee van Columbus langer te mogen uitdragen.


 

_DSC0652

Sayi Box

Hallo mijn naam is Sayi Box en werkzaam als buddy en mederwerker dagbesteding bij Columbus. Ik ben via via bij Columbus terecht gekomen. Maar kreeg het bedrijf op de achtergrond al langer mee. Columbus is voor mij altijd al een bijzondere plek geweest. De persoonlijke en verbindende manier van werken trekt me erg aan.

Zelf heb ik altijd al de ambitie gehad om mensen te helpen. Het is ook iets wat ik mijn persoonlijke leven altijd al doe. Het gebruik van de natuur en ook spirituele invloeden hiervan zijn belangrijk voor mij. In dit laatste heb ik ook enkele curssussen gevolgd. Deze pas ik op een coachende manier toe bij de jongeren die ik begeleid. Het werken met de natuur is ook iets wat ik in de begeleiding vaak inzet. Zo gebruik in de Wim Hof methode zowel in de indivuele als groepsbegeleiding en werk ik veelal in de tuin met jongeren.

Het werk helpt mij ook om mezelf te blijven ontwikkelen en dat vind ik ontzettend waardevol

 


 

 

Joep Touw

Hoi! Ik ben Joep Touw, 41 jaar en trotse vader van drie jongens 6 en 9 jaar, en een pleegzoon van 17 jaar oud.
Ik draai inmiddels al heel wat jaren mee in de welzijnssector en de (jeugd) hulpverlening, en heb sinds kort de overstap gemaakt naar Columbus waar ik werkzaam ben als traject/ gezinsbegeleider en buddy!

Enige jaren geleden kwam Columbus al eens op mijn pad en heb ik hier een paar mooie gesprekken gehad. Van een overstap is het toen niet gekomen, maar de missie en visie van Columbus zijn altijd in mijn achterhoofd blijven borrelen, en toen ik een paar maanden geleden dan ook de vraag kreeg of ik nog eens op gesprek wilde komen hoefde ik daar niet lang over na te denken en was de keuze snel gemaakt!

Ik kijk zelf altijd naar mogelijkheden bij jongeren en hun ouders/ netwerk; wat is wel haalbaar, waar liggen kansen, talenten en affiniteiten, en wat kan een succeservaring opleveren? Dit is ook waar Columbus voor staat; kijken naar kansen, niet opgeven (vasthouden)  en maatwerk leveren. Iets dat tegenwoordig helaas geen vanzelfsprekendheid is in hulpverleningsland..

Ik ben dan ook erg blij om bij Columbus de kans te krijgen iets bij te dragen in dit proces!


_DSC0573

Denise Meulemans

Hallo! Mijn naam is Denise,

Ik werk als groepsbegeleider en buddy bij Columbus.
Graag wil ik de jongeren (opnieuw) vertrouwen laten krijgen in de ervaring die het leven biedt en hen de kracht laten ontdekken die zij in zich hebben.
Columbus is op mijn pad terecht gekomen doordat ik op zoek was naar een plek waar ik bovenstaande kon doen. Een vriend adviseerde mij een dag mee te lopen bij Columbus. Dit beviel zo goed dat ik ben gebleven.
Eerder werkte ik 12,5 jaar in het basisonderwijs als leerkracht van de bovenbouw, waar ik ervaring op deed met grote groepen en een methode ontwikkelde voor sociaal-emotioneel welbevinden. Daarna heb ik verschillende cursussen en een opleiding gedaan op gebied van coaching. Ook doordat mijn eigen leven vrij onstuimig is geweest heb ik ervaring opgedaan om jongeren en hun ouders te begeleiden op de vlakken die raken met deze ervaring.
We leren van en met elkaar, ook als leiding.

‘We’re all just walking each other home’- Ram Dass