Wat je wél kunt

Ontdekken wat je wél kunt. En dat is zoveel meer dan je ooit had kunnen dromen. Zelfstandig en positief dat zijn de sleutelwoorden bij de begeleiding van Columbus.

 

Van probleemanalyse naar verlanglijstje

Op de eerste dag komen de jongeren bij ons binnen met een waslijst met alles wat ontbreekt in hun leven en wat ze niet kunnen. Soms durft iemand gewoon niet te bellen naar een instantie en kan zijn eigen telefoonnummer niet onthouden. Soms zijn de problemen minder onschuldig en veel en veel groter. We laten jongeren tijdens de eerste fase invullen welk cijfer ze alles in hun leven geven: hun financiën, hun kansen op een passende opleiding en werk, hun thuissituatie, maar ook hun concentratie, en zelfstandig functioneren. We vullen dit regelmatig opnieuw in en dan is het verrassend om te zien wat er allemaal vooruit gaat. Veel, vaak zelfs alles. Daar gaan wij voor.

Het lijstje met problemen wordt omgeschreven naar een verlanglijstje met verbeterpunten. Dat is input voor ons eerste trajectplan. Nauwgezet worden op alle levensterreinen (van wonen, werken tot slapen en gebruik) doelen gesteld. Deze worden elke maand kort geëvalueerd en bijgesteld. We werken met het 1G1P voor jongeren tot 18 jaar (jeugdhulp) en maken een plan van aanpak bij jongeren die we begeleiden vanuit de Wmo. Hierin staan de doelen waaraan gewerkt worden. Deze worden altijd besproken en ondertekend door de jongere die we begeleiden.

 

Wie maakt deel uit van het Columbus-team?

Columbus is een redelijk kleine organisatie met zeer betrokken en enthousiaste medewerkers. Je kunt kennis maken met hen bij het kopje ‘voorstellen’. Naast kennis door studie (b.v. gedragswetenschappen, pedagogiek of  social work) is ook ervaring die is omgezet in ervaringsdeskundigheid belangrijk bij Columbus.

Iedere jongere die we begeleiden krijgt een vaste persoonlijke begeleider waarmee er een goede klik is. En er is meestal minimaal een tweede persoon (trajectbegeleider) die mee helpt aan je doelen Daarnaast kunnen alle andere zorgverleners uit het netwerk desgewenst aanvullend worden ingezet. Tenslotte word je zelf ook lid van je eigen team. Want je bent zelf de belangrijkste partner bij het behalen van je eigen doelen. Deelname aan Columbus is altijd vrijwillig. Je moet daar alleen voor kiezen als na de kennismaking jij en je mogelijke begeleider het gevoel hebben dat de begeleiding een belangrijke meerwaarde zal hebben. 

 

Geschikt/ongeschikt voor Columbus

  • Durf jij het beste en het slechtste van jezelf te delen binnen Columbus?
  • Ben je bereid om de confrontatie met jezelf aan te gaan?
  • Wil je graag je masker afdoen en de moed vinden om te doen wat nodig is om het verleden los te laten en een nieuwe start te maken?

 

Wat kan je van ons verwachten?

  • Één op één begeleiding en gesprekken.
  • Deelname aan Kick change weekend(en)
  • Begeleiding via sociale media.
  • Buddy- contact (professionele persoonlijke coachende begeleiding)
  • Activiteiten (kick change, sport, spel, informeel, creatief, educatief, ontspannend e.d.).
  • Een veilige omgeving, met respect voor elkaar, betrokkenheid en met ruimte voor humor en plezier.